Стадии на ендометриозата

In Endometrioza by admin

В зависимост от степента на разпространение на ендометриозните огнища има четири стадия на заболяването:

Първи стадий (минимални поражения) – забелязват се малки огнища на ендометриоза, които са големи няколко милиметра и са разположени по повърхността на засегнатите органи. Има леки сраствания.

Втори стадий (лека степен) – по повърхността и в дълбочина на засегнатия орган се откриват по-големи огнища на ендометриоза (с големина по няколко сантиметра). Налице са леки сраствания.

Трети стадий (умерена степен) – открива се повърхностна и дълбока ендометриоза. В яйчниците се образуват шоколадови кисти. Матката и тръбите са обхванати от тежки сраствания, които ги фиксират неподвижно. Има леки до тежки сраствания.

Четвърти стадий (тежка степен) – повърхностна и дълбока ендометриоза. Налице са тежки сраствания, които плътно обгръщат матката, яйчниците, тръбите и червата, и по този начин огледът на органите в корема става почти невъзможен. Шоколадовите кисти в яйчника са с големина над 4 см.

В четвърти стадий попадат и изключително редките случаи на ендометриоза извън коремната кухина – напр. в белия дроб, мозъка или очите, без значение колко големи са ендометриозните огнища. Тези случаи са толкова редки, че в своята медицинска практика повечето лекари не са наблюдавали пациентки с ендометриоза извън корема.